Is marketing en sales hetzelfde?

Een van de meest gemaakte aannames, maar tegelijkertijd ook een onjuiste, is dat marketing en sales hetzelfde zijn. Het zijn echter wel twee elementen welke niet zonder elkaar kunnen en hand-in-hand met elkaar gaan.

Het verschil

Het is best lastig om het verschil tussen marketing en sales precies samen te vatten, terwijl de namen het eigenlijk al grotendeels verraden. Marketing houdt zich namelijk vooral bezig met de markt, het afzetgebied dus. Terwijl verkoop (sales) zich hoofdzakelijk richt op de doeltreffende verkoop aan de afnemers. Er blijft echter altijd een dunne scheidslijn bestaan tussen sales en marketing, het is daarom dat we deze twee termen nog eens uitgebreid langs elkaar neer leggen en vergelijken.

Bewerken van de markt

Wanneer iemand zich bezig houdt met het combineren van de marketingmix, het bewerken van de markt en het mogelijk maken van verkoop voor verkopers of vertegenwoordigers, dan wordt men een marketeer genoemd. Een marketeer zet dus in feite de eerste lijntjes uit, zodat de verkopers hier later gebruik van kunnen maken.

Een voorbeeld hiervan is het sturen van een directe e-mail naar een mailbestand. Door het sturen van deze e-mail stelt de marketeer de verkoper in staat om hier later op in te haken en te verkopen. De verkoper haakt als het ware in op het voorzetje van de marketeer.

Een aantal voorbeelden van marketing zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van brochures, catalogi, sales acties, websites en folders. Dit zijn allemaal voorbeelden van verkoopondersteunende materialen.

Directe verkoop

Iemand die werkzaam is binnen de sales industrie houdt zich hoofdzakelijk bezig met directe verkoop, acquireren en het onderhouden van klantcontacten. Hierin is een verkoper sterk afhankelijk van een combinatie van de vooraf bepaalde marketingmix. Hij kan hier echter wel bepaalde feedback op geven.

Belangrijke karaktertrekken van een goede verkoper zijn een goede omgang met mensen, een sociale houding en een verbaal sterk ontwikkelde eigenschap. Zonder deze kwaliteiten zal het zeer lastig zijn om de vooraf gestelde verkoopdoelen te behalen. Door een combinatie van deze eigenschappen en de juiste marketingmix toe te passen, zal de verkoper na het voorzetje van de marketeer een doelpunt kunnen scoren. Natuurlijk geeft het geen garanties, maar de juiste synergie tussen bovengenoemde factoren zijn wel van grote invloed op de kansen binnen de markt.

kheera