Marktonderzoek doen

Een onderzoek waarbij gegevens verzameld worden over mogelijke klanten of markten noemen we marktstudie of marktonderzoek. Een dergelijk onderzoek kan in principe door iedereen gedaan worden. Ondernemers, studenten, leden van een vereniging, en ga zo maar verder. Feitelijk iedereen die wat meer te weten wil komen over een bepaalde markt of marktsegment is in staat om een marktstudie te doen.

Er zitten echter wel wat vereisten aan een dergelijk marktonderzoek. Je wil aan de eindstreep immers een objectief en betrouwbaar resultaat hebben. Dit vraagt om een aantal vaardigheden en wat kennis van de onderzoeker. Deze zal in ieder geval bekend moeten zijn met de verschillende onderzoeksvormen en manieren van het plegen van onderzoek. Ook moet een onderzoeker de probleemstelling of onderzoeksvraag goed kunnen formuleren, en deze weten te verdelen in deelvragen.

Hedendaags marktonderzoek

De laatste jaren is de wereld van marktonderzoek in rap tempo aan het veranderen. Waar vroeger het meeste marktonderzoek nog face-to-face, telefonisch of schriftelijk werd gehouden, is dat tegenwoordig verschoven naar de online wereld. Niet alleen door middel van online enquêtes, maar ook door het gebruik van social media komen marketeers steeds meer te weten over de verschillende niches.

Het verschil tussen marktonderzoek en marketingonderzoek

Hoewel de twee termen sterk op elkaar lijken, bestaat er een wezenlijk verschil tussen beide. Wanneer gezocht wordt naar informatie over concrete producten, klanten of markten met als doel tot een goede afstemming te komen tussen de vraag en het aanbod, geven we dit de term marktonderzoek.

Wanneer er informatie gezocht wordt over de marketingmix, de diverse marketinginstrumenten en de invloed die zij uitoefenen op de consument, dan wordt dit marketingonderzoek genoemd. De ene studie doet dus onderzoek naar het afzetgebied, de andere naar de juiste aanpak.

kheera