De interne analyse

Voor een goed en degelijk strategisch marketingplan is een interne analyse van essentieel belang. Een interne analyse brengt namelijk in kaart hoe de interne omgeving van een bedrijf er uit ziet. Door dit duidelijk in beeld te brengen, kom je er gemakkelijker achter wat bepaalde sterktes, maar ook de zwaktes van je een bedrijf zijn. Je zult helder krijgen waar de organisatie in uitblinkt, maar ook waar leerpunten voor een organisatie zitten. Er zijn diverse onderwerpen die bij een interne analyse aan bod zullen komen.

Financiële situatie

Om inzicht te krijgen in de financiële situatie van een onderneming worden doorgaans de jaarrekeningen bekeken. Zij zijn een belangrijke informatiebron voor het inschatten van debiteurenrisico’s.

Bedrijfscultuur en organisatiecultuur

De dagelijkse gang van zaken, de manier waarop het er binnen een organisatie aan toe gaat, noemen we de bedrijfscultuur. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met rituelen en symbolen (zoals bedrijfslogo’s) en de normen en waarden van het bedrijf. Hoe collega’s onderling met elkaar omgaan is ook een onderdeel van de bedrijfscultuur. Dit kan op een zakelijke manier zijn, of wellicht op een wat meer informeel niveau.

Een bedrijfscultuur is in feite opgebouwd uit drie klassen. Klasse 1 gaat over de waarneembare aspecten van een bedrijf, ook wel artefacten genoemd. De werkomgeving en het bedrijfsrestaurant zijn hier voorbeelden van.

Klasse 2 is gekoppeld aan bepaalde waarden. Het beschrijft waarom bepaalde dingen op een zekere manier gedaan worden.

Tot slot omschrijft klasse 3 de overtuigingen en gedachtes van de werknemers. Dit zijn onderliggende basisveronderstellingen.

De ervaring en kennis binnen de organisatie

Inzicht in de kennis over bepaalde processen die binnen een organisatie lopen zijn natuurlijk ook enorm belangrijk. Weet men bijvoorbeeld hoe de wet- en regelgeving voor de specifieke branche is? Wat voor besluitvormingsprocessen worden er gehanteerd en waar zitten de krachtvelden van het bedrijf? Deze kennis wordt vervolgens verrijkt door opgedane ervaring. Zeker wanneer een bedrijf al langer bestaat kan veel geleerd worden uit het verleden.

Het actuele aanbod van het bedrijf

Het actuele aanbod van het bedrijf wordt ook wel de portfolio of het assortiment genoemd. Door dit in kaart te brengen met een portfolioanalyse kunnen scherpere strategische beslissingen genomen worden.

Alle uitkomsten uit deze interne analyse, tezamen met de uitkomsten van de externe analyse van de DESTEP-methode en de ABCD-methode, vormen de complete invoer van de SWOT-analyse.

kheera