De SWOT-analyse

Het benoemen, ordenen en beoordelen van de belangrijkste sterke en zwakke aspecten van een product of organisatie doen we in een SWOT-analyse. Daarnaast worden de belangrijkste bedreigingen en kansen binnen de markt benoemd. Zo’n SWOT-analyse is in principe toe te passen op elke product, elke dienst, iedere organisatie en ieder individu. Het hoeft dus niet per definitie te gaan over grote organisaties, maar het kan ook gaan over één specifiek product binnen een organisatie.

Waar staat SWOT voor?

SWOT is een afkorting voor de volgende Engelse termen:

  • Strengths. Dit zijn de sterke punten van een organisatie, en zijn intern.
  • Weaknesses. Dit zijn de zwakke punten van een organisatie. Ook deze zijn intern.
  • Opportunities. Dit zijn de kansen van een organisatie, welke extern liggen.
  • Threats. Dit zijn de bedreigingen van een organisatie, en liggen eveneens extern.

De stappen van een SWOT-analyse

In een ander artikel op deze website hebben we het over de situatieanalyse. De bevindingen van deze situatieanalyse hebben we nodig voor de SWOT-analyse. Zij dienen namelijk als input. De eerste echte stap voor een SWOT-analyse, is dus feitelijk het maken van een situatieanalyse.

Selectie

Wanneer we resultaten hebben uit de situatieanalyse, zullen we hieruit een selectie moeten maken. De belangrijkste selectiecriteria zijn het potentieel en de relevantie voor eventuele nieuwe activiteiten.

Combineren

Er zullen combinaties gemaakt moeten worden van sterktes en zwaktes, en kansen en bedreigingen. Hieruit rollen mogelijke strategieën. Om dit te doen is het handig om een SWOT-matrix, ook wel confrontatiematrix, te maken. In een dergelijke matrix kun je observeren hoe de aansluiting met de specifieke markt eruit ziet. Deze aansluiting wordt een markt-fit genoemd.

Strategieën

Er rollen dus een aantal strategische opties uit zo’n SWOT-matrix. Hiervan kunnen er weer een aantal geselecteerd worden. Deze strategische opties moeten uitvoerig afgewogen worden, en het is aan te raden om jezelf te beperken tot slechts een enkeling van deze strategieën.

Het kiezen van de voorkeursstrategie

Wanneer je op dit punt bent aanbeland zul je een uiteindelijke keuze moeten gaan maken voor een bepaalde strategie. Dit wordt dan ook de voorkeursstrategie genoemd. Het kan veel tijd kosten om te onderzoeken welke strategische optie de beste is, maar het is zeker aan te raden om dit nauwkeurig en uitvoerig te doen.

Bij het maken van deze keuze dien je altijd te letten op de volgende elementen:

  • Geeft de strategie een oplossing voor het basis probleem? Wanneer dit niet het geval is, of slechts gedeeltelijk, dan is deze strategie niet geschikt.
  • Is het een haalbare strategie? De strategie moet uiteraard uitvoerbaar en haalbaar zijn, anders heeft uiteraard weinig nut.
  • Is het een aanvaardbare strategie? Zoek uit of de strategie aanvaardbaar is voor zowel klant als personeel, omwonenden en overheid maar bijvoorbeeld ook eventuele vakbonden.
kheera