Wat zijn strategische marketing analyses?

Binnen het marketing-vak kun je gerichte onderzoeken doen naar deelgebieden. Dit noemen we marketing analyses. Dergelijke analyses zijn er op gericht om mogelijkheden voor waardecreatie te identificeren. Door het uitvoeren van deze analyses ga je op zoek naar manieren om je zogenaamde markt-fit te versterken. Wanneer men een marketingplan maakt, bestaat dit uit zeven stappen. De verschillende marketing analyses zijn hiervoor in te zetten.

Wat is een markt-fit?

Een heel belangrijke stap tijdens het maken van een strategisch marketingplan is het uitzoeken van je markt-fit. Dit betekend zoveel als: De aansluiting van de organisatie ten opzichte van de markt of niche. Wanneer de resultaten uit je externe- en interne analyses rollen, kun je deze met elkaar confronteren. Het vergt een nauwkeurige interpretatie, aangezien een verkeerde interpretatie voor compleet vertekende resultaten kan zorgen. Hieruit kunnen vervolgens verkeerde conclusies getrokken worden, wat funest zal zijn voor je strategie. De confrontatie geeft immer de input voor het bepalen van je marketing strategie.

Valkuilen bij strategische marketing analyses

Er zijn vele valkuilen bij het maken van strategische marketing analyses. Een van de valkuilen bij het strategisch plannen van marketing is bijvoorbeeld extrapolatie. Hierbij worden resultaten uit het verleden gekopieerd naar de toekomstige jaren. Mogelijke ontwikkelingen binnen het bedrijf worden gemakshalve genegeerd. Dit kan leiden tot vertekende cijfers en een scheef toekomstbeeld.

Wanneer de markt- en omgevingsfactoren te globaal omschreven worden, iets wat vaak gebeurd, noemen we dit globaliseren. Het gevolg is dat de omschrijvingen niet echt richtinggevend meer zijn. Een term als ‘meer concurrentie’ bijvoorbeeld, omschrijft niet precies wat dit dan precies inhoud. Omschrijf dus ook waarom iets gebeurd, en eventueel hoe en óf je het kunt voorkomen.

kheera